Cursus: RUIMTE INNEMEN EN GRENZEN AANGEVEN


Benaderd vanuit haptonomisch perspectief
.
Dagelijkse vragen, voor iedereen herkenbaar, maar het antwoord zal voor iedereen anders zijn.
Rond deze thema’s bieden we een cursus aan van vier avonden, waarin je ervaringen opdoet en we je handvatten aanreiken.
Deze cursus is ontwikkeld vanuit de dagelijkse haptotherapiepraktijk van resp.
Ineke Los-de Mare en Gusta Zuiderduin, beiden GZ-Haptotherapeut.

Plaats:            Gezondheidscentrum “ de Vlasmarkt”, Vlasmarkt 6-8, 4331 PE Middelburg.
Data
:              oktober/november 2013/ data eind juli bekend
Tijd
:                19.30-21.30 uur
Kosten
:           € 60,00
Bij:

Ineke Los-de Mare, tel. 06 Opgave -20585340; email: c.h.los-demare@hetnet.nl
Website Haptotherapiepraktijk: www.haptonomie-middelburg.nl

Gusta Zuiderduin, tel. 06-28043354; email:  info@haptotherapiezeeland.nl
Website Haptotherapiepraktijk: www.haptotherapiezeeland.nl

Individuele haptotherapie
Relatietherapie
Vliedberg 28
4373 AX Biggekerke
06 - 28043354 Lid Collectief voor ervaringsgerichte therapie K.v.K. 20157037
A.G.B. 90025928 / 90004769
V.V.H. 228