Cursussen

Ruimte innemen en Grenzen aangeven
Benaderd vanuit haptonomisch perspectief 

Je bent zorgverlener of mantelzorger en je wil je werk goed doen, maar hoe zorg je tegelijkertijd voor jezelf en hoe bewaak je je grenzen?

Op mensen die werken in de zorg komt veel af. Het valt niet altijd mee een balans te vinden tussen belasting en draagkracht. Hoe zorg je daarvoor? Hoe herken je de signalen die jouw lichaam aangeeft, luister je daar naar en hoe ga je er mee om?

Deze vragen komen wij, Ineke Los en Gusta Zuiderduin veel tegen in de individuele haptotherapiepraktijk. Webben een aanbod ontwikkeld voor groepen om met elkaar te werken aan deze thema’s en te ontdekken hoe je met grenzen om gaat en hoe je voor je eigen ruimte zorgt.

Kernwoord bij deze bijeenkomsten is “gevoel”.
Het volgende komt daarin aan bod:
Het met elkaar uitproberen en ervaren wat je goed af gaat, wat minder goed gaat en waar je vastloopt. Het doen van oefeningen die je helpen beter voor jezelf te zorgen en het uitwisselen van ervaringen hierover.

Doel is het kunnen herkennen van lichaamssignalen, deze serieus te gaan nemen zodat je keuzes kan maken ten aanzien van belasting die beter passen bij jouw persoonlijke draag- en veerkracht.

Het aanbod bestaat uit 4 avonden of dagdelen van 2 en een half uur.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website. Bij voldoende aanmeldingen starten we een cursus van 4 avonden in Middelburg. Ook voor groepen collega’s, werkenden in de zorg, ¬†is een aanbod op maat mogelijk.

 

Individuele haptotherapie
Relatietherapie
Vliedberg 28
4373 AX Biggekerke
06 - 28043354 Lid Collectief voor ervaringsgerichte therapie K.v.K. 20157037
A.G.B. 90025928 / 90004769
V.V.H. 228