Wanneer haptotherapie ?

  • Gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel ‘niet op je plek te zijn, niet lekker in je vel te zitten’ of onvrede met een bestaande situatie en niet weten wat je wilt en wat je voelt of bezielt (zingevingsvraagstukken)
  • Moeilijkheden met het herkennen en uitdrukken van gevoelens. Moeite met aangeven van grenzen.
  • Negatief zelfbeeld (minderwaardigheidsgevoel).
  • Problematiek rondom intimiteit en nabijheid.
  • Relationele problemen.
  • Problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de andere levensfase: van kindertijd naar pubertijd, van pubertijd naar volwassenheid, van volwassenheid naar middelbare leeftijd of van middelbare leeftijd naar ouderdom.
  • Problemen met acceptatie of verwerking van verlies, trauma, ziekte of handicap.
  • Overbelast zijn.
  • Stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting, burn out.
  • Lichamelijke klachten met een mogelijke psychosomatische oorzaak.
Individuele haptotherapie
Relatietherapie
Vliedberg 28
4373 AX Biggekerke
06 - 28043354 Lid Collectief voor ervaringsgerichte therapie K.v.K. 20157037
A.G.B. 90025928 / 90004769
V.V.H. 228