Haptotherapie bij relatieproblemen

Een belangrijke pijler van liefdesrelaties is de gevoelsrelatie tussen partners. Hierbij gaat het niet alleen om zorg, warmte en betrokkenheid maar ook om het kunnen uitwisselen van emoties als boosheid, angst, verdriet en blijheid. Deze pijler zorgt voor een open verbinding, waarbij het kan blijven stromen ook als de omstandigheden moeilijk zijn. Stagnatie van de stroom geeft altijd problemen.

In de therapie worden samen de verstoringen onderzocht. De patronen van beide partners worden helder gemaakt door met ervaringsoefeningen te werken die vaak een treffende afspiegeling geven van wat er tussen beiden speelt.

Juist wat er gezegd wordt zonder woorden is vaak zo veelzeggend.

Individuele haptotherapie
Relatietherapie
Vliedberg 28
4373 AX Biggekerke
06 - 28043354 Lid Collectief voor ervaringsgerichte therapie K.v.K. 20157037
A.G.B. 90025928 / 90004769
V.V.H. 228